Selasa, 26 Mac 2013


A

ABBAS MAHMUD AQQAD

( Tokoh gerakan pembaharuan Mesir )

ABU ABDULLAH AL-IDRIS

( Pakar geografi dan kedoktoran )

ABDUL MALIK BIN HISYAM
( Sejarawan dan ilmuan genetik arab )


ABU ALI AL-KHAIYAT

( Astronomi paling terkenal dalam sejarah islam.  Dikenal dengan nama albohali )


ABU ALAA AL-MAARRI

( Sejarawan : pakar agama dan mazhab-mazhab )

ABU BAKAR ALI-KARAKHI

( Pakar matematik asal baqdad )


ABU HANIFAH NUKMAN

( Pakar fiqh Islam terkemuka. )

ABU BAKAR AR-RAZI

( Doktor  Islam terkemuka )

ABU KAKAR BAITHAR

( Doktor haiwan muslim terkemuka )

ABU FARAJ AL-ASPAHANI
( tokoh sastra dan sejarah)

ABU HAIYAN AT-TAUHIDI

( Penulis terkenal )

ABU HAMID AL-GHAZALI

( Penulis buku Ihya Ulumuddin)

ABU RAIHAN AL-BAIRUNI

( Orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berputar pada paksinya )

ABU HILAL AL-ASKARI

( Sasterawan dan pakar liguistik terkemuka )

ABU HASAN AL-ANSYARI
( Tokoh ilmu kalam)

ABU KAMIL
( Insinyur dan pakar matematik Mesir)

ABU NASIR AL-FARABI

ABU THAYIB AL-MUTANABBI
( Penyair terkemuka Arab yang gemar mengembara )

ABU ZAID AL-BALKHI
( Pakar geografi )

ABU SULAIMAN AL-MANTIQI
( Banyak menyusun buku sejarah falsafah Yunani dan Islam )

ABU USMAN AL-MAZINI
( Pakar liguistik Arab terkemuka )

ABDUL QASIM AL-ZAHRAWI
( Ahli bedah Arab terkemuka )

AD-DARIMI
( Guru ulama-ulama terkemuka)

AHMAD SYAUQI
( Pujangga mesir paling terkenal di zaman moden )

AHMAD TAIMUR
( Sasterawan dan sejarawan Mesir )

ALI MUBARAK
( Tokoh gerakan kebangkitan intelektual Mesir )

AL-FARRA
( Pakar liguistik, seni, dan sastera )

AHMAD FARIS SYIDYAQ
( Sasterawan dan ahli liguistik Arab )

AHMAD BIN HAMBAL
( Pakar hadits dan fiqh )

ALI YUSUF
( Jurnalis Mesir yang memiliki pengaruh besar di bidang politik )

B

BADIUZ ZAMAN AL-HAMADZANI
( Pujangga arab )

BATTANI
( Pakar astronomi)

BAIDHAWI
( Ahli tafsir)

BUSAHIRI
( Ahli hadits dan penyair asal Mesir )

BUKHARI
( Ilmuwan hadits terkemukan )

D

DARUQUTHNI
( ahli hadits, pakar tata bahasa dan ilmu qiraat )

F

FAIRUZABADI
( Pakar liguistik dan sastra )

H

HAFIZ IBRAHIM
( Penyair mesir ternama )

I

IBNU BAITHAR
( Pakar tumbuh-tumbuhan )

IBNU AJURUM
( Pakar tata bahasa arab )

IBNU ARABI
( Ulama besar pakar ilmu Al-Qur’an dan hadits )

IBNU ASAKIR
( Sasterawan dan tokoh ilmu hadits )

IBNU ABU RIZAL
( Astronomi dan pakar matematik)

IBNU ABU SHADIQ
( Doktor ahli falsafah, murid ibnu Sina )

IBNU HAZM
( Penyair, sejarawan, dan pakar fiqh )

IBNU HAUQAL
( Ahli geografi)

IBNU NAJIB
( Pakar fiqh dan ahli tata bahasa Arab asal Mesir )

IBNU HAJAR AL-ASQALANI
( Sejarawan dan ulama hadits terkemuka )

IBNU HAJJAH
( Ahli kedoktoran, astronomi)

IBNU JAUZI
( Pakar fiqh dan sejarah )

IBNU JARIR AT-THABRANI
( Sejarawan dan pakar tafsir )

IBNU IZARI
( Sejarawan Arab )

IBNU KHALDUN
( Sejarawan dan falsafah Arab )

IBNU KATSIR
( Ahli tafsir Qur’an, sejarawan, dan ahli fiqh )

IBNU MAJID
( Pelaut Arab.  Pemandu perjalanan Vasco Da Gama )

IBNU MALIK
( Pakar liguistik, tokoh ilmu qira’at, dan tata bahasa Arab )

IBNU NAQIB
( Doktor, astronomi, penyair, dan ahli aritmatika )

IBNU QAYIM AL-JAUZIAH
( Pakar fiqh.  Terdengar dengan bukunya Madarijus Salikin )

IBNU RUMI
( Penyair kritik masalah kekuasaan dan sosial )

IBNU SAAD ZUHRI
( Pakar hadits dan sejarawan muslim )

IBNU RUSYD
(pakar fiqh )

IBNU YASMIN
( Ahli matematik dan astronomi )

IBNU TUFAIL
( Doktor, astronomi dan penyair )

IBNU SYATHIR
( Pakar astronomi dan matematik Damaskus )

IBNU SINA
( Doktor dan ahli falsafah.  Terkenal dengan bukunya yang berjudul Qanun dan Syifa )

IBNU YUNUS
( Pakar astronomi Mesir sekaligus penemu jarum jam )

IBNU ZAHAR
( Doktor dan pengarang beberapa buku spesialis kedoktoran )

IMAM AUZI
( Ia pakar fiqh, tasawuf, dan tokoh ilmu hadits )

IBNU ABDUL
(Seorang sejarawan sekaligus ahli geografi )

J

JABIR BIN HAYYAN
( Ahli kimia)

K

KHALIL BIN AHMAD
( Penyusun pertama kamus Arab yang alfabetik )

KINDI
(Ahli Falsafah Arab, ahli matematik, logikal, fisikal, astronomi, dan musik )

KHAZINI
( Astronomi )

M

MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI
( Penemu ilmu algebra )

MUBARRAD
( Tokoh sastera)

N

NASIRUDIN AT-THAUSI
( Astronomi dan ahli matematik )

NASR BIN ASHIM
( Orang pertama yang memberi titik pada mushaf Al-Quran )

S

SIBAWAIH
( Pakar tata bahasa Arab.  Menyusun buku tata bahasa Arab )

SYAMSUDDIN AL-MAQDISI
( Ahli geografi )

Z

ZAMAKHSYARI
( Pakar tata bahasa dan tafsir )


Categories: ,

0 comments:

Catat Ulasan

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!